arrowTilbake

Trallfa AS


Trallfa-gruppen er lokalisert i Langgaten i Sandnes og på Holmen i Stavanger. Vi utvikler næringseiendom, og har de siste 15 årene utviklet ca 80.000 kvm bygg i Sandnes- og Stavangerområdet. Vi benytter et høyt kvalitetsnivå ved valg av meterialer, byggeprosedyrer og tekniske løsninger, og legger vekt på fleksible løsninger med fokus på miljø og ressursbruk.

Trallfa utvikler "fremtidens arbeidsplass" og opererer i dag innenfor to hovedforretningsområder: eiendom og finans.

Kontaktpersoner

Bilder