Ikon pil tilbake Tilbake

Rogaland teater

Rogaland Teater presenterer årlig 10-14 produksjoner på fire forskjellige scener. Hovedscenen, en tradisjonell prosceniumsscene med plass til 353 publikummere i to plan; Kjellerteatret og Teaterhallen, begge med varierende publikumskapasitet. En fjerde scene, Intimscenen, ble gjenåpnet i 2013 etter å ha vært stengt i ett år pga utbedring av rømningsvei. I gjennomsnitt fremvises det årlig 400 - 500 forestillinger for et publikum på mellom 80 000 og 110 000.

Rogaland Teater har ca. 100 ansatte, hvorav 24 årsverk er skuespillere. Teatret har egne verksteder som produserer alle kulisser, kostymer, parykker, osv.

Check Tar BYENgavekortet
Check Tar digitalt BYENgavekort
Besøksadresse
Teaterveien 1, 4005 STAVANGER
Postboks 470 Sentrum, 4002 STAVANGER

Bilder