Personvernerklæring

Hos Stavanger Sentrum AS har vi som mål å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke data vi innhenter når du er medlem i Stavanger Sentrum AS, bruker av vår Kundeklubb, deltager på våre arrangementer eller på andre måter anvender våre tjenester. Vi vil fortelle deg hvordan vi bruker og behandler denne informasjonen og hvilke rettigheter du har. Vi vil også fortelle deg hvor du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine behandles.

 

 

Ansvarlig databehandler

Det er til enhver tid daglig leder i Stavanger Sentrum AS som har ansvaret for behandling av personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, samt for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på post@byen.no eller ringe 51 89 51 51.

 

 

Behandling av personopplysninger

 

Medlemmer

Stavanger Sentrum AS behandler medlemsbedriftenes personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap med sine medlemmer. Formålet med behandlingen er å oppfylle forpliktelser slik de fremgår av medlemsvilkårene, f.eks utsending av nyhetsbrev, invitasjoner til møter, kurs og andre arrangementer, informasjon om medlemstilbud, profilering av medlemsbedriftene på våre nettsider og som del av gavekortordningen, fakturering av markedsbidrag, samt øvrig kommunikasjon for å bistå medlemmer både individuelt og kollektivt.

 

Stavanger Sentrum AS lagrer følgende informasjon om medlemsbedriftene: Selskapsnavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, nettside, telefon, besøks- og postadresse. Medlemmene har selv meldt inn ønsket kontaktinformasjon og er ansvarlige for å melde om endringer. Vi henter i tillegg inn omsetningsdata fra Brønnøysundregisteret eller direkte opplyst fra bedrift (gjelder virksomheter med morselskap e.l.) for medlemmer som har omsetningsbasert medlemsavgift. I tillegg registrerer enkelte medlemmer omsetning via Mendo.

 

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper.

 

Kontaktinformasjon til medlemsbedriftene ligger imidlertid på våre nettsider, kategorisert etter varer og tjenester, for å gjøre disse tilgjengelige for kunder og som del av Gavekort-løsningen. Informasjonen er begrenset til firmanavn, telefon, e-postadresse og evt. nettside. Medlemmer og formelle samarbeidspartnere som tilbyr medlemsfordeler, kan få tilsendt informasjonen som lister. Samarbeidspartneres bruk formaliseres i avtaler og omfatter kun relevant informasjon og uforpliktende henvendelser om medlemsfordeler. Stavanger Sentrum AS utleverer aldri økonomisk informasjon som ikke er aggregert eller anonymisert på forsvarlig nivå, selv når denne er offentlig i andre kanaler (Brønnøysundregistrene mv.)

 

Varighet på medlemskap er regulert i avtaler mellom Stavanger Sentrum AS og medlemmene. Informasjonen om medlemmene lagres så lenge medlemskapet er aktivt.

 

Kundeklubb

Stavanger Sentrum AS behandler personopplysninger for deltagere i kundeklubben for å sende ut SMSér med informasjon om tilbud og arrangementer.

 

Stavanger Sentrum AS lagrer følgende opplysninger om brukere av vår kundeklubb: Navn og telefonnummer.

 

Ingen informasjon fra kundeklubben blir distribuert til 3 part. Deltagerne i Kundeklubben har selv meldt seg inn gjennom å sende koden ”Stavangerby” til 26001. Brukerne kan til en hver tid melde seg ut og i hver SMS opplyses det om stoppkode.

 

Deltagere/samarbeidspartnere på arrangementer

Stavanger Sentrum AS arrangerer Marked i Sentrum, Food Court under Fjåge i Vågen og andre tilsvarende markedsaktiviteter.

 

Stavanger Sentrum AS behandler personopplysninger for deltagere/samarbeidspartnere for å informere/avklare deltagelse, avklare praktisk gjennomføring av arrangementene og øvrig kommunikasjon i videreutvikling av konseptene, samt til fakturering av deltakeravgift.

 

Stavanger Sentrum AS lagrer følgende opplysninger om deltagere/samarbeidspartnere: Navn, e-postadresse og telefonnummer.

 

Ingen informasjon om deltagere/samarbeidspartnere blir distribuert til 3 part uten samtykke.

 

Nettside

Stavanger Sentrum AS benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår, stavangersentrum.no, samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.

Formålet er å samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter som videre brukes for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra og hvilke sider de besøker.

 

Sosiale medier

Stavanger Sentrum AS har profiler i flere sosiale medier. Personer som følger eller på andre måter interagerer med oss i sosiale medier godtar de respektive tjenestenes vilkår for bruk.

 

Publisering av tekst og bilder

Stavanger Sentrum AS innhenter, utarbeider, lagrer og publiserer tekst og bilder som omhandler Stavanger sentrum på stavangersentrum.no, i foredrag og publikasjoner, i nyhetsbrev og i sosiale medier. Formålet er å kommunisere om og påvirke relevante forhold til en positiv sentrumsutvikling. Vi forholder oss til gjeldende lov og regelverk, og innhenter samtykke der det kreves.

 

E-post og telefon

Ansatte bruker telefon, sms, personlig e-post og massedistribuert e-post i sin kommunikasjon.  Dette skjer på personlige telefoner, i e-postklienter og i verktøy for e-postmarkedsføring.  Formålet er å gjennomføre relevant kommunikasjon med enkeltmedlemmer, medlemssegmenter og andre.

 

All e-post som sendes til post@byen.no og våre øvrige e-poster, lagres i vårt mailsystem. Korrespondansene ligger lagret så lenge det er en hensikt knyttet til kundeforholdet eller henvendelsen. All e-post informasjon håndteres kun internt hos Stavanger Sentrum AS, og deles ikke med noen tredjeparter.

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger. Stavanger Sentrum AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Stavanger Sentrum AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Stavanger Sentrum AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

 

Kontaktinformasjon

Stavanger Sentrum AS

Søregata 30

4006 Stavanger

post@byen.no

51 89 51 51

Orgnr. 992 081 392