Ikon pil tilbake Tilbake

Gerimec AS

Gerimec AS er et familie eid eiendomsselskap etablert i 1998 som er eier av sentrale kontorlokaler av høy kvalitet i Stavanger sentrum og større næringslokaler (lager og kontor) sentralt i Hillevåg.

Vi utvider, utvikler og drifter vår eiendomsmasse med fokus på beliggenhet, kvalitet og høy servicegrad overfor våre leietakere.