Havana - Magasinet AS


Havana-Magasinet AS ble stiftet 01.01.1899 av min olderfar John Dybdahl. Siden tok min farfar Per over og drev forretningen videre til min far John tok over, og i 2007 tok jeg, sønnen Tore, over. Butikken er Norges eldste spesialforretning innen tobakk og røykeartikler, og vi importerer og selger varer til hele Norge.