Claus Sigurd Petersen starter som sentrumskoordinator 17. januar 2022

Stavanger kommune styrker sentrums-satsingen!

Publiseringsdato: 15. januar 2022
Claus Sigurd Petersen er ansatt som sentrumskoordinator. Han går dermed inn i CID-administrasjonen sammen med Ole Martin Lund og oss i STAS. Vi har i flere år jobbet tett med Claus på prosjektbasis og ser virkelig fram til et enda tettere samarbeid - der hans kunnskap, kompetanse og interesse for byutvikling vil bety en betydelig styrking av laget!

Claus har en master i Urban design fra Universitetet i Aalborg og en bachelor i Landskabsarkitektur og byplanlægning fra universitetet i København. Han kommer fra jobben i strategi og prosjekt i Idrett og Utemiljø og hadde før det stillingen som arkitekt i Byplanavdelingen og landskapsarkitekt i Rambøll. 

- Jeg har nesten 6 års erfaring med mange ulike typer prosjekter i Stavanger sentrum; alt fra overordnet planer og strategier til produksjon av blomster-sikring-krukker og torgboder. Det var derfor helt naturlig for meg å si ja til en rolle som en sentrumskoordinator, sier han om sin nye rolle. - Jeg ønsker å bidra til å øke privat/offentlige samarbeid om våre prosjekter fremover. Jeg er også opptatt av økt samhandling internt i Stavanger kommune innenfor sentrumsutvikling.

- Jeg har en ambisjon om at sentrum skal tilrettelegges for spontanitet. Ment på den måte at vi skal bli bedre til å teste ut og evaluere nye ting i byen ved raske tiltak. Om vi får det til kommer vi til å sikre unike og innovative løsninger som er tilpasset dagens behov - og i beste tilfelle vil være i forkant.


Velkommen til 100% fokus på sentrum, Claus, det gledes!

Les mer