Utopia lager helårs scene på Fiskepirterminalen

Publiseringsdato: 03. september 2021
Utopia skal sette Stavanger ytterligere på kartet gjennom å skape store ting ved å fornye et gammelt bygg som er laget for helt andre oppgaver.
Bygget vil ha plass til 1000 mennesker og rundt 200 arrangement i året og vil bli en flott møteplass for regionens innbyggere. Sammen med Stavangerregionen Havn og  Kolumbus skal de skal en en innovativ og fremtidsrettet destinasjon og møteplass.

-Vi tror på å skape mer aktivitet som igjen genererer nytt publikum og nye kulturaktører, sier Espen Koph som er festivalsjef for Utopia. Han gleder seg nå til et konsept med helårsdrift.

Samarbeidet mellom de tre aktørene er godt koordinert av Stavanger Sentrum AS. For sentrum er dette et grep som er viktig for å utvikle denne delen av byen i riktig retning og det vil bidra til å knytte sentrum og Øst ytterligere sammen.

HER kan du lese intervju med Espen Knoph i Byas.
 
Planer og prosjekter

Les mer