Ikon pil tilbake Tilbake

Nordbø Eiendom AS

Nordbø Eiendom AS ble stiftet i 1997. De eier, leier og utvikler fast eiendom, eller eier andeler i selskaper som driver tilsvarende virksomhet.